کلیپی دیدنی از اولین اجرای عروسک های جدید در «خندوانه»

732

هادی کاظمی، هومن حاجی عبدالهی، محمدرضا علیمردانی و مجیدآقاکریمی صداپیشه عروسک های جدید «خندوانه» هستند. اولین اجرای عروسک های جدید برنامه خندوانه را ببینید.

تاریخ انتشار 16 مهر 1398