یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

296

برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته TITE در تاریخ سوم بهمن ماه 1396 الی ششم بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، پاویون اصفهان « مروری بر گذشته » The 11th Tehran International Tourism Exhibition

تاریخ انتشار 9 آبان 1397