سفرنامه شرق دور قسمت پنجم

6.5K

در این برنامه گروه مستند اسب بخار به کشور چین سفر کرده تا رویداد نمایشگاه خودرو پکن ۲۰۱۸ را به مخاطبان خود گزارش دهد. در کنار گزارش رویدادهای این نمایشگاه خودرو، گروه مستند اسب بخار طی روزهای گذشته سعی داشته تا اتفاقات رخ داده در این سفر را به تصویر بکشد و مخاطبان خود را با فرهنگ و آداب مردم چین آشنا سازد. قسمت پنجم سفرنامه شرق دور به عنوان آخرین قسمت این ویژه برنامه است.

تاریخ انتشار 10 اردیبهشت 1397