کلیپ سفر به ایران

96

سفر به ایران، کشوری شگفت انگیزکنجکاوی و شوق دیدن مکان های جدید و آشنا شدن با فرهنگ و آداب و رسوم مردمی که ممکن است کیلومترها از شما فاصله داشته باشند تنها به واسطه ی سفر کردن ممکن می شود. در چند سال اخیر و با گشوده شدن درهای ایران و سهولت دریافت ویزا برای خارجیان، موج توریست به این کشور سرازیر شده است. کشوری که با قدمت تاریخی و فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت خود، توجه بسیاری را در جهان به سوی خود جلب می کند

تاریخ انتشار 26 فروردین 1397