ویدیو جالب از اهمیت درخت و جنگل در روسیه

141

روسیه باین که از بیشترین میزان جنگل یعنی نیمی از مساحت کشور روسیه و25%از جنگل های کل جهان را داراست باز هر سال به بهانه های متعددی از قبیل ازدواج یا تولد و...میلیون ها نهال میکارد این در حالی است که در ایران با اینکه شدیدا وجود جنگل ها حساس میشود ولی خبری از توسعه ی این امر خیر و پر برکت نیست . امید است که این ویدئو توجه شما را به این امر جلب کند.

تاریخ انتشار 2 هفته پیش