جوجه محلی (خروس) با اناردون

1.9K

این جوجه رو درسته با پا به سیخ می کشن و می ذارن روی ذغال و با هیزم می پزن. وقتی قشنگ سرخ شد روغن داغ می ریزن روش که مغز پخت شه. بعد هم می ذارنش داخل قابلمه روی آتیش تا آبش گرفته شه. ناردون هم می ریزن. اگر این جوجه محلی بود اونی که ما می خوریم چیه؟ این جوجه به عنوان سلطان سلطان های جوجه های دنیا انتخاب شد. خدایا مازندرانی های عزیزمون رو سالم نگه بدار برامون.

تاریخ انتشار 8 آبان 1398