معرفی شهر زیبای سنت پترزبورگ

160

شهر سن پترزبورگ به ونیز شمال (اشاره به رودخانه ها و کانال های زیاد این شهر)، پالمیرای شمال و پایتخت شمالی روسیه هم مشهور است.

تاریخ انتشار ۴ مرداد ۱۳۹۶