بنای تاریخی مسجد جامع ارومیه-720p

166

پلان مسجد جامع ارومیه مسجد سردار ارومیه بازار ارومیه مسجد اعظم ارومیه مسجد جامع اصفهان مساحت ارومیه سه گنبد ارومیه آذربایجان غربی

تاریخ انتشار 15 شهریور 1398