جدال اتومبیل های شاسی بلند در پیست و جاده

217

پس از جدایی تیم تخت گاز از بی بی سی، «جرمی کلارکسون»، «ریچارد هموند»، «جیمز می» در برنامه «تور بزرگ / The Grand Tour» با استودیویی سیار، دور دنیا را می گردند و هر هفته خودروی جدیدی را بررسی می کنند. در دوازدهمین قسمت این برنامه، شاهد جدال شماری از بهترین شاسی بلندهای اروپایی در پیست و جاده خواهیم بود

تاریخ انتشار 16 مهر 1398