اقلیم - 7 - شهرستان لالی در استان خوزستان

662

این مجموعه مستند گردشگری-زمین‌شناختی، جذابیت‌ها و شگفتی‌های طبیعی ایران را در مناطق مختلف کشور چون خوزستان، اصفهان، ایلام، گلستان، لرستان و بوشهر این قسمت : معرفی بخش عنبر شهرستان لالی در استان خوزستان

تاریخ انتشار ۶ فروردین ۱۳۹۷