بلوار وکیل آباد مشهد-لذت زندگی در مشهد با مشهدباشی

2.1K

بزرگراه وکیل آباد به طول ۱۰ کیلومتر میدان آزادی را به پایانه غرب مشهد متصل می کند. این بزرگراه یکی از شاهراه های مشهد می باشد. چرا که ورودی غربی مشهد را به قسمت های مهم این شهر نزدیک می کند. از این بابت خط LRT مشهد نیز از انتها تا ابتدای این بزرگراه در بین دو باند اصلی به طور همسطح کشیده شده است. و پس از گذشتن میدان آزادی از مسیر بلوار ملک آباد به طور زیر زمینی (تونل) به راه خود ادامه می دهد. بزرگ

تاریخ انتشار 7 ماه پیش