گردش در شهر لاستوفو - کشور کرواسی

343

شهر لاستوفو با ۴۶.۸۷ کیلومترمربع مساحت به عنوان بزرگترین شهر جزیره ای کشور کرواسی در جنوب غربی این کشور در منطقه دوبرونوکی-نرتاوا در دریای آدریاتیک قرار دارد. از دیدنی های این شهر عبارتند از : ۱- منطقه لوچیکا، ۲- دهکده اسکرینا لوکا و ... .

تاریخ انتشار 29 تیر 1397