روستای زعفرانیه، مجموعه‌ای از زیبایی‌های تاریخی

140

روستای زعفرانیه با قدمت هزار سال در سبزوار، مجموعه‌ای از زیبایی‌های تاریخی و معماری است که در سال 1394 به عنوان روستای هدف گردشگری معرفی شد.

تاریخ انتشار 7 آبان 1397