شهر زیبای ریگا پایتخت کشور لتونی

159

شهر ریگا مهمترین شهر ایالت های منطقه بالتیک برای شوروی از نظر اقتصادی بوده. مرکز قدیم ریگا با ۸۰۰ سال قدمت جزو میراث جهانی یونسکو ثبت شده و در سال ۲۰۱۴ هم پایتخت فرهنگی اروپا بوده

تاریخ انتشار 22 مهر 1397