راهنمای سفر به ایران برای آلمانی زبان ها

1.8K

اگر دوست یا مهمان آلمانی، اتریشی یا سویسی دارید، توصیه می کنیم این ویدیو را برای آنها ارسال کنید. در این مستند که به زبان آلمانی است در مورد نگرانی های گردشگران اروپایی از سفر به ایران صحبت می کنیم و به آنها در مورد جاذبه های دیدنی، وسایل نقلیه عمومی در ایران، برخی از آداب و روسوم مانند تعارف و به خصوص نحوه لباس پوشیدن بانوان اطلاعات مفیدی می دهیم. kashk_quark@

تاریخ انتشار 26 مرداد 1397