موسیقی خراسانی

673

ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیده ای استاد غلامعلی پورعطایی خواننده فولکلور موسیقی خراسان که با تمام وجود احساسات و عواطف خودش را با حنجره ای عارفانه و سرپنجه های عاشقانه از درون بیان می کرد دو ملودی معروفش که بسیار تاثیرگذار بود در موسیقی خراسان نوایی و همین قطعه رنجیده میباشد www.marasemirani.ir

تاریخ انتشار 15 آبان 1398