کلیپ دیدنی از بهشت جزایر هاوایی در دل اقیانوس ها

1.1K

دانلود ویدیو:مجموعه جزایر هاوایی که در قلب اقیانوس آرام قرار گرفته اند، پنجاهمین ایالت امریکا را تشکیل می دهند و شاید بتوان گفت که یکی از زیباترین جزایر منطاق گرمسیری در دنیا هستند. این جزایر، آب و هوایی معتدل و نمناک دارند و دمای آنها بین 13 و 31 درجه متغیر است. در این جزایر و مناظر زیبا و بی بدیل ، گونه های گیاهی و جانوری بی نظیری زندگی می کنند

تاریخ انتشار 16 مهر 1398