کلیپ مستند دیدنی از مرد شجاع در میان یوزپلنگ ها

586

دانلود ویدیو:عقل سلیم حکم می کند که انسان از حیوانات وحشی بگریزد و تا حد امکان به آنها نزدیک نشود . مخصوصا اگر آن حیوان یک پلنگ چیتا وحشی باشد . نزدیک شدن به آنها یا از سر شجاعت یا حماقت ! اکنون یک مرد در برابرِ گروهی چیتای خشمگین؛از سر شجاعت و با پشتوانه قدرت ذهنی بالا . این مبارزه ایست نابرابر بین انسان و طبیعتِ وحشی در صحراهای گرمِ آفریقا. در این ویدیو، قدرت ذهنِ انسان، حتی در برابرِ حیوانات وحشی را خواهید دید.

تاریخ انتشار ۲۹ آبان ۱۳۹۶