مرکز آموزش محیط زیست تالاب انزلی

136

اولین مرکز آموزش محیط زیست واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه تالاب بین المللی انزلی - صومعه سرا فرصتی مناسب برای لمس طبیعت و تماشای پرندگان مهاجر بازدید برای عموم رایگان است

تاریخ انتشار 12 آبان 1397