چاقوی زنجان از صنایع دستی مهم این شهر

262

از حدود قرن 10 هجری قمری شهر زنجان یكی از مراكز مهم صنعتی بوده است كه در آن كارگاههای مختلف اسلحه سازی دایر و چاقوسازی نیز یكی از صنایع جنبی آن، محسوب می شده است. با كشف مجموعه ی منحصر به فرد مرد نمكی، پیشینه ی تاریخی این صنعت در زنجان از هیجده قرن پیش به طور قطع مشخص است. امیدوارم لذت ببرید

تاریخ انتشار ۱۸ تیر ۱۳۹۶