شکارهای جگوار چگونه از پای در می آیند؟

319

جگوارها یکی از خطرناک ترین و ماهرترین شکارچیان طبیعت هستند که در این کلیپ لحظات جالبی از زندگی این معجزه طبیعت را مشاهده میکنید!

تاریخ انتشار 16 مهر 1398