آکواریم دبی

744

یکی از بزرگترین آکواریم های معلق در جهان است ، این خانه دریایی هزاران آبزی را در بیش از 140 گونه شامل می شود . همچنین شامل بیش از 300 کوسه و یکی از جذاب ترین آکواریم های جهان است . جهت کسب اطلاعات بیشتر : www.fardadtour.com

تاریخ انتشار 6 اسفند 1396