مترو نیویورک و مترو مکزیکوسیتی را با تهران مقایسه کنید!

1.4K

مقایسه بین کیفیت یک ایستگاه مترو نیویورک آمریکا(اوائل کلیپ فوق) با ایستگاه مترو در شهر مکزیکوسیتی کشور مکزیک (پس از دقیقهٔ سه ونیم). البته مطمئنا همهٔ ایستگاه های نیویورک اینچنین نیستند اما مطمئنا کسی انتظار دیدن چنین ایستگاهی را در نیویورک ندارد.

تاریخ انتشار 18 خرداد 1397