ویدیو معرفی فراخوان مسابقه نوروزی عکاسی طبیعت طرح حفاظت از تالاب های ایران

397

با موبایلهاتون از مناظر تالاب ها دریاچه ها و رودخانه های کشور عکاسی کنید و در مسابقه نوروزی طرح حفاظت از تالاب های ایران شرکت کنید و تبلت جایزه بگیرید

تاریخ انتشار 5 فروردین 1397