دیدنی های چابهار

270

بندر چابهار با جلوه بی نظیر طلوع و غروب خورشید در دریا همراه با نور کشتی ها در آب به هنگام شب از جمله دیدنی های جذاب و طبیعی است که نظر هر گردشگری را به خود جلب می کند.

تاریخ انتشار ۲۶ تیر ۱۳۹۷