معرفی اسپی مزگت تالش

609

در این قسمت اسپی مزگت تالش ، بنای تاریخی در شرق تالش بزرگ رو معرفی کردیم. اطلاعات بیشتر در مورد این بنا رو میتونید در آدرس زیر ببینید. راهنمای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: نگار احمدی https://goo.gl/7LE9sx

تاریخ انتشار 12 بهمن 1397