برش میوه ها با فشار آب!

275

فشار آب درحدی بالاست که به راحتی میوه ها را برش میدهد -چندین وقت پیش هم دریک شیشه بری دیدم که شیشه را با آب میبرند!

تاریخ انتشار 3 هفته پیش