آشپزی در طبیعت - آفرود

807

منطقه جنگل فسا که از انتهای شمال غربی منطقه مسکونی فاز 5 شروع و در امتداد رشته کوهی از منطقه ی بادگیر . پانعل . محمودآباد . آب آسمانی . تُل زیره . امامزاده اسماعیل گذشته و تا ارتفاعات مشرف به شهر سرورستان امتداد دارد- موسیقی از "گروه حال" (Hall Band)

تاریخ انتشار 13 آبان 1397