کلیپ دیدنی فرهنگ و طبیعت ایران - زاگرس

364

دانلود ویدیو:این مستند ضمن پرداخت به علل و عوامل تخریب زیستگاه های حیات وحش زاگرس، عمده ترین مشکلات حیات وحش این زیستگاه که دسترسی به آب در گرمای تابستان و دسترسی به علوفه...

تاریخ انتشار 16 مهر 1398