همسفر - تبریز - 5 اماکن دیدنی و گردشگری

61

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر تبریز می رویم. این قسمت : اماکن دیدنی و گردشگری

تاریخ انتشار 16 مهر 1398