کلیپ سفر کوتاهی به جزیره دیدنی وزیبای مالدیو

181

امروز از میان تمام زیبایی های دنیا، دست می گذاریم روی مقصدی که سواحل زیبا و آرامش بخش آن شهرتی بی مثال را برایش رقم زده اند؛ به مالدیو می رویم تا کمی روح و جانمان را تازه کنیم

تاریخ انتشار 17 مهر 1398