شهر نانت فرانسه

261

نانت (به فرانسوی: Nantes، به برتونی: Naoned ، به زبان گالو: Naunnt) شهری در غرب فرانسه است که لوآر (رود) از آن می گذرد و ۵۰ کیلومتر تا اقیانوس اطلس فاصله دارد.

تاریخ انتشار 23 اسفند 1397