مستند جدید و زیبای "ایران" _ قسمت 34

169

برنامه «ایران» این هفته به معرفی موزه دکتر حسابی، هنر شیشه گری، قلعه های تاریخی شهر بیرجند و مسجد گنجعلی خان می پردازد. این موزه که در آن وسایل شخصی، مدارک علمی و تحصیلی، نشانها و تقدیر نامه ها و عکسهای قدیمی محمود حسابی به نمایش گذاشته شده اند در خیابان مقصودبیک قرار دارد که در گذشته چهارراه حسابی نامیده می شد.

تاریخ انتشار 16 مهر 1398