همسفر _ رشت _ 4 جاذبه های گردشگری بندر انزلی

81

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر انزلی می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم. این قسمت : جاذبه های گردشگری بندر انزلی

تاریخ انتشار 17 مهر 1398