تفاع آبشار در حدود ۷ متره و در ارتفاع ۳۶۰ متری از سطح دریا در مازندران(بسیار دیدنی )

328

آبشار روستای درازکش یکی از زیبائی های بکر و دست نخوردهء طبیعت بندپی شرقی است که در دل جنگل واقع شده. ارتفاع آبشار در حدود ۷ متره و در ارتفاع ۳۶۰ متری از سطح دریا واقع شده. این کلیپ را از دست ندهید (بسیار دیدنی )

تاریخ انتشار ۲۱ تیر ۱۳۹۶