تایم لپس جالب از تونل رسالت تهران رسانه تصویری وی گذر

1.3K

تونل رسالت تونلی ۹۵۰ متری است که از میدان آفریقا شروع و به بزرگراه کردستان ختم می شود.با اجرای این پروژه بار ترافیکی بزرگراه شهید همت کاهش یافته است. این تونل شامل دوقسمت است. قسمت اول دارای دو تونل که طول آن تقریبا ۸۲۲ متر و از میدان آفریقا تا دره نظامی گنجوی است/رسانه تصویری وی گذر،بزرگترین مرجع تبلیغات تخصصی در ایران / www.vgozartv.ir

تاریخ انتشار 2 سال پیش