ماه عسل زوج توریست در ماسوله کویر

87

توریست هلندی ماه عسل خود را در بافق، نگین گردشگری کویر گذراندند.

تاریخ انتشار 16 مهر 1398