راهنمای سفر ایران - 22 -آرامگه عطار نیشابوری - آرامگاه حافظ و گفتگو با توریست های خارجی

267

مستند «راهنمای سفر ایران» با هدف گسترش صنعت توریسم در کشور به معرفی جاذبه های تاریخی، طبیعی و جلوه های مدرن زندگی ایرانی می پردازد. این قسمت : آرامگه عطار نیشابوری - آرامگاه حافظ و گفتگو با توریست های خارجی

تاریخ انتشار 16 مهر 1398