سنگ نبشته یا سنگ نوشته

75

معرفی سنگ نبشته یا سنگ نوشته، اثری تاریخی مربوط به دوره سلجوقیان، واقع در شهر خرم آباد، مرکز استان لرستان/ نویسنده، تدوینگر و گوینده متن: امین ساکی

تاریخ انتشار 27 اسفند 1397