همسفر - اردبیل - 1 معرفی جاذبه های دیدنی و گردشگری

111

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر اردبیل می رویم. این قسمت : معرفی جاذبه های دیدنی و گردشگری

تاریخ انتشار 16 مهر 1398