نخستین مجله تصویری تالش

380

برای اینکه تالش را به شما بهتر معرفی کنیم در حال آماده سازی "مجله تصویری تالش گرد" هستیم. لطفا برای اطلاع داشتن از برنامه ها ما را دنبال کنید. در سایت http://taleshgard.ir/ میتوانید پیگیر برنامه ها باشید و بهتر تالش را بشناسید. راهنمای خوب شما هستیم

تاریخ انتشار 24 دی 1397