سیزده بدر ۱۳۹۷ از ایران تا آلمان

412

در ویدیو بالا سیزده بدر ۱۳۹۷ را در طبیعت، از ایران تا شهر کلن آلمان را ببینید.

تاریخ انتشار 14 فروردین 1397