شانگهای؛ مقصدی تازه برای ترکیب سفر کاری و تفریحی

161

شانگهای که قطب تجاری چین است اخیرا نوآوری را در رأس اهداف خود قرار داده تا مبتکران، کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها را جذب خود کند. شانگهای که قطب تجاری چین است اخیرا نوآوری را در رأس اهداف خود قرار داده تا مبتکران، کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها را جذب خود کند. شانگهای که در قرن چهاردم میلادی شهر آب‌راهه‌ها بود در حال حاضر به ابرشهری عظیم در کنار دریا تبدیل شده که آسمان‌خراش‌هایش توان چینِ مدرن را به نمایش می‌گذارند.

تاریخ انتشار 10 مهر 1398