کلیپ زیا وتناشای از گشت وگذر خیالی به اعماق دریای سرخ و شگفتی های ان

448

دانلود ویدیو:به همراه ویدیویی فوق العاده امروز مهمان چشمانتان هستیم. با غواصانی ماهر و زبر دست به اعماق دریای سرخ شیرجه می زنیم تا شگفتی ها را برایتان به نمایش بگذاریم. از زیبایی های اعماق این دریا هرچه بگوییم کم است؛ از ماهی های رنگارنگ و زیبای این دریا گرفته تا انواع گیاهان کوچک و بزرگی که در اعماق این دریای مرجانی روییده اند. به هیچ عنوان تماشای این ویدیو زیبا را از دست ندهید و با باری دیگر با ما همراه شوید. پس از پرش از قایقی در آب، به اعماق این آب های نیلگون راهی می شویم.

تاریخ انتشار 16 مهر 1398