;GDکلیپ دیدنی از حرکات زیبا وجذاب رابی مادیسون

99

دانلود ویدیو:رابی مادو یا مادیسون، با موتور خود بر روی امواج قدرتمند تاهیتی می راند. رابی تقریبن به مدت دو سال راندن بر روی امواج با موتور را تمرین کرد و بالاخره در تاهیتی نتیجه ی تلاش های خود را گرفت و نمایش بی نظیری را از خود نشان داد. در این ویدئو می توانید شاهد نمایش زیبای رابی در مسیرهای مختلف و به خصوص امواج زیبای اقیانوس باشید.

تاریخ انتشار 16 مهر 1398