کلیپی از لوژهای مجلل روی دیواره صخره های پرو

146

این لوژها در ارتفاع 400 متری از سطح دره بر روی جداره صخره ای نصب شده اند. پس از 1.5 ساعت صعود میشه به این لوژها رسید.

تاریخ انتشار 6 مرداد 1397