کلیپ معرفی صنایع دستی ایران سفر به سرزمین زیبایی

228

ویدیویی زیبا و دیدنی درباره صنایع دستی ایران در شهرها و مناطق مختلف که بسیار دیدنی و زیبا است.

تاریخ انتشار 25 شهریور 1397