تهران قدیم در منطقه11

204

شعار گردشگری امسال، دور تهران را بگردیم است که در همین راستا شهرداری منطقه11 تصمیم گرفته تا موزه های این بافت تاریخی را به مردم معرفی کند . شماهم ببینید و همراه ما باشید تا بیشتر با گردشگری در تهران اشنا بشوید.

تاریخ انتشار 27 اسفند 1397