شیشلیک حاج محمد بسیار چیز عجیبی است

4.6K

قصابی حاج محمد که گوشتا از دامپروری خودشون میاد و کیفیت گوشتشون بسیار بالاست. و تو جاده هراز یه مکان مطمئنه برای خوردن کباب و شیشلیک. یعنی عاشق این دنبه زدن روی کبابم. بی نظیره این غذا. روی ذغال می پزن با گوشت تازه. حرف نداری حاج محمد. . قیمت شیشلیک یا فیله:۱۵۰ تومان آدرس: جاده هراز، آب اسک، رستوران و قصابی حاج محمد (تو ویز هم هستن) تلفن: 01143384338

تاریخ انتشار 8 آبان 1398