درخشش استان تهران در دوازدهمین نمایشگاه گردشگری

863

دبیردوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تنوع غرفه داران و اختصاص فضای گردشگری دیجیتال در سالن های استان تهران دبیر دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته با حضور در غرفه اداره کل میراث فرهنگی استان تهران گفت : تنوع غرفه داران و اختصاص سالن 40 به شرکت های فعال در حوزه گردشگری دیجیتال از اقدمات خوب استان تهران در بزرگ ترین رویداد گردشگری کشور بود.

تاریخ انتشار 27 بهمن 1397